Kenneltreff

Vi prøver å få til et «hovedtreff» i året og noen mindre, mer uformelle samlinger ellers.