hofteleddsdysplasi

Hofteleddsdysplasi – ofte kalt HD – er en feilutvikling av hofteleddet som litt forenklet kan sies å være at hoftekula og hofteskåla ikke passer så godt sammen som de skal. HD kommer av både avl og miljø og forekommer i ulik grad i ulike raser. Kennelklubbene har et system der man graderer hofteleddsdysplasi på en skala fra A til E der A og B regnes som fri, C regnes som mild HD og D og E som hhv moderat og alvorlig HD. Det er primært hunder med såkalte D- og E-hofter som får problemer på grunn av hoftene sine. Disse utfordringene oppstår normalt med alderen og det kan ta mange år før man merker noe til at hunden har HD.

Her er hoftene til Trustor – Blondietales Gallynapper som har D/D:

Blondie

Her er hoftene til Moril som er A/A:

HD og avl
Hos staffene viser statistikken (SKK) at HD er ca 50 % arvelig. Jo bedre hoftene på rasen blir som helhet, jo lavere vil tallet for arvelighet bli (fordi den genetiske variasjonen blir mindre her). Vi er heldige og har såkalt «index» for hofter i Norge. Index blir mer pålitelig jo flere som røntger hoftene på hundene sine, så jeg oppfordrer alle til å røntge hundene sine! Et indextall på 100 regnes som gjennomsnittlig for rasen. Avlsmessig ønsker vi alltid å avle på hunder som er «gjennomsnittlig og bedre» for å drive avlen i riktig retning. En hund med index på over 100 forventes å gi avkom som er bedre enn rasens gjennomsnitt. Hos staffen sier vi i dag (2024) at gjennomsnittet ligger  på C-hofter. Når man velger to foreldredyr bør de til sammen ha en index på minmum 200, dvs at om den kommende moren har en index på 95 må man finne en hannhund på minimum 105 i index.

HD og tilvekst
Carol Beuchat på The Institute of Canine Biology er blant forkjemperne for at HD først og fremst skyldes miljø. Hennes teori om viktigheten av valpers feste i valpekassa er inspirasjonen bak at jeg tester nytt underlag i valpekassa fra «De udødelige» i 2023. Du kan lese hva hun mener er de viktigste tingene, inkl videre linker/artikler, om du klikker på navnet til instituttet over her.

Hvor mye underlag viser seg å utgjøre er jeg usikker på, men det er ingen tvil om at å unngå glatte underlag er en fordel. Både hos oppdretter og valpens første tid i nytt hjem. Det er også sånn at å vokse på maks hastighet øker sjansen for feildannelser i leddet. Så pass på å holde valp og unghund slank mens den er i vekst.